ALFREDO

El alcalde del Concello de Baiona, Carlos Gómez Prado, exige “asistir e formar parte, en representación dos meus veciños e veciñas, á reunión que manterán a Xunta de Galicia e a empresa Lugove polas continuas deficiencias do transporte público interurbano”.

Las quejas de los vecinos de Baiona son constantes desde diciembre de 2020, cuando la Xunta de Galicia adjudicó el contrato a la UTE Lugove, por incumplimiento de los horarios, cambios en las rutas o la supresión de paradas sin previo aviso.

Despois de dous anos e medio de queixas e demanda de solucións á Xunta, que é a que xestiona o contrato, o goberno galego busca agora unha foto a un mes das eleccións sen contar cos concellos afectados”, lamenta Carlos Gómez Prado, tras tener conocimiento de que la Xunta convocó a una reunión en los próximos días a la empresa Lugove para pedirle explicaciones por las quejas de los viajeros en el Val Miñor.

“O transporte interurbano funciona en Galicia con achegas económicas de todos os concellos adheridos, que son os que ademais coñecemos mellor as deficiencias e os problemas do día a día”, añade el alcalde, que considera “ilóxico buscar solucións sen a presenza dos principais afectados”.

Xa desde a adxudicación do contrato puxémonos en contacto coa Consellería de Mobilidade e a Xefatura Territorial; entón xustificaban as deficiencias en axustes no comezo da prestación do servizo que se irían resolvendo, algo que nunca sucedeu”, recuerda Gómez Prado.

“O mal funcionamento do servizo repercute no día a día dos nosos veciños de forma moi grave, chegando tarde ao traballo ou a citas médicas, e dos alumnos do proxecto Baiona Campus Residencial”, asevera el alcalde. La empresa concesionaria carece además de una oficina de atención a los usuarios.

«O transporte público é fundamental para unir municipios e dar acceso a servizos básicos á cidadanía, polo que debemos esixir o cumprimento dos horarios para que a xente poida utilizalo con frecuencia e a diario con seguridade; os concellos esiximos unha boa xestión deste servizo público”, finaliza Gómez Prado.