PP de Gondomar

El Concello de Gondomar adquirió hace dos años una cisterna por un importe de 50.000 euros, «para segundo o alcalde Paco Ferreira, usar no rego e baldeo do pobo, estudando incluso o seu uso para o baleirado das fosas séptica. O ano pasado foi un tractor con desbrozadora o que o concello de Gondomar adquiriu, cunha inversión de 90.000 euros, para facer o desbroce das estradas e camiños do concello. Nembargantes, estes traballos seguen a se realizar por empresas externas contratadas a dedo polo alcalde, xa que ambas adquisicións xunto con outra maquinaria que o concello tiña no seu inventario, seguen aparcadas no parque de maquinaria que a Deputación Provincial de Pontevedra ten en Gondomar sen que de momento sexa usada, xa que o concello non ten suficiente persoal para o seu uso«, aseguran los populares.

Según manifiestan, en estos cuatro años el Concello pagó a varias empresas «con contratos a dedo, máis de 100.000 euros por desbroces que son facturados a máis de 185 euros o quilómetro. O mesmo ocorre cos servizos de cisterna nos que o concello leva gastados máis de 70.000 euros en empresas externas que prestan este servicio».

Paula Bouzós afirma que «non é normal que o concello gaste os cartos en maquinaria para que logo estén todos estes anos paradas e sen usar namentres os veciños teñen que sufrir a falta de mantementos dos camiños, instalacións de saneamento e outros servicios que o concello debería prestar e que non fai por neglixencia do goberno municipal».