contenedores
ALFREDO

El grupo socialista en el Concello de Oia ha presentado una moción para su debate en el Pleno de la Corporación por la que pide “explicacións sobre a débeda coa Sociedade Galega de Medio Ambiente (SOGAMA) a resultas do incumprimento das condicións para a bonificación do 10% no canon do lixo solicitada pola Alcaldía o pasado ano 2019”.

El portavoz socialista, Gerardo Rodríguez, explica que Oia fue uno de los 44 Concellos que el año pasado solicitó esta bonificación de un 10% en el precio de la tonelada enviada a la planta incineradora de Cerceda, “que supón na práctica unha rebaixa duns 7 euros no prezo por tonelada (de 69,83 € a 62,83 €). A rebaixa tamén tiña que ser trasladada á taxa que paga a veciñanza, cousa que o Concello non fixo”.

Según Rodríguez, delante de esta situación, SOGAMA está reclamando las cantidades no pagadas, “o que supón un contratempo para as arcas municipais”. El portavoz socialista denuncia “a falta de transparencia á hora de informar sobre esta situación e esixe no texto da moción que se aclare o importe da débeda, produto da mala xestión realizada pola Alcaldía a través dun informe económico”.

Al mismo tiempo, le exige a la alcaldía que “se ten un mínimo de coherencia e de preocupación polos intereses xerais do municipio volva reclamar a rebaixa no canon de lixo de SOGAMA, aproveitando a extensión da oferta da sociedade pública para este ano e, unha vez solicitada, se proceda inmediatamente a rebaixar a taxa por recollida de lixo á veciñanza”.

El portavoz socialista en Oia considera que “a situación producida é un claro indicativo da falta de capacidade de xestión do grupo de Goberno e explica que na provincia de Pontevedra houbo 21 concellos que foron quen de cumprir cos requisitos esixidos por SOGAMA, polo que agora non se ven na tesitura de ter que proceder á devolución. Ademais, houbo outros 17 que despois de estudar a oferta decidiron descartala. O lamentable é que a nosa alcaldesa decidiu solicitar a bonificación e logo esqueceuse de cumprir as súas obrigas, o que sería moi malo; ou ben, que solicitou a bonificación sen botar antes as contas, o que sería aínda peor. En todo caso, queda claro que temos un mal equipo de goberno e que os prexuízos son para a veciñanza”.