CEDIDA (archivo)

La Cofradía de A Guarda muestra su total indignación e indefensión ante la postura de la Consellería do Mar, «que premia aos bateeiros e castiga aos percebeiros sen ningunha xustificación que atenda a explotación racional e sostible dos recursos».

El plan de gestión de percebe a pie de A Guarda para el trienio 2022-2024  fue aprobado por la Consellería do Mar con 8 zonas muy concretas y definidas donde no se puede extraer mejilla para proteger y conservar el percebe. Estas zonas suponen el 35 % de todo el ámbito territorial donde coexisten las 2 especies (percebe y mejilla), por lo que en el 65 % restante, sí se puede extraer mejilla. «As zonas exclusivas de percebe estableceronse en base a informes técnicos que cumplían cos criterios establecidos pola consellería do mar, baseados na calidade do percebe e na súa especial importancia para o desenvolvemento do plan de xestión», señalan desde la Cofradía.

En lo que va de año, la Cofradía comunicó a la Consellería la detección de raspadas de mejilla en 30 puntos que afectan al 87% (8 de 9) de las zonas de percebe protegidas, «ocasionando graves danos aos bancos de percebe e deixando nalgúns casos as rochas totalmente desnudas».

«Os bateeiros están continuamente invadindo a zona protexida única e exclusivamente para o percebe ao que o noso servizo de vixiancia teñen que indicarlle que se retiren de dita zona, incluso detectouse que viñeron as rochas fora do horario establecido, vindo de madrugada«, aseguran.

Pero además de soportar con impotencia como los bateeiros incumplen la normativa extrayendo mejilla en zonas prohibidas, «a consellería pretende modificar o plan de percebe de A Guarda para aumentar as zonas de extracción de mexilla en detrimento das zonas de percebe protexidas», indican.

Afirman que la zona en concreto que quieren abrir se encuentra actualmente «arrasada, despois de que unha multitude de bateeiros acudirán a este tramo de costa a extraer mexilla grazas a unha Resolución da Dirección Xeral de Pesca e Acuicultura que o permitía, e que finalmente foi anulada para quedar sen efecto, por ir en contra da Orde que aproba os plans de xestión de recursos específicos en Galicia».

En este momento la Cofradía presentó alegatos en contra de la propuesta de la Consellería do Mar de modificar el plan, argumentando que la reducción de las zonas protegidas de percebe va en contra de la explotación sostenible de los recursos, perjudica gravemente los objetivos biológicos y ecológicos del plan de gestión de percebe, y sólo atiende a motivos socio-económicos que benefician a los bateeiros, sin ningún tipo de planificación, ni de garantía en lo que respecta a conservación de los recursos.

A fecha de hoy- dicen- «temos unha resolución en como a Xefatura Territorial da Conselleria do Mar en Vigo, aproban o plan adaptado unhas zonas para que se poida capturar mexilla, facendo caso omiso ás alegacións presentadas por esta Confraria».