ALFREDO // Praza de Abastos de Gondomar

Gondomar non poderá obter subvencións para seguir avanzando na consecución de novos standares de calidade para ter un mercado de excelencia” así lo a asegurado el concelleiro de comercio y turismo, Antón Araúxo, en un comunicado de prensa.

En la convocatoria de subvenciones para los Concellos, se establece unos requisitos que no puede cumplir Gondomar por la paralización arbitraria del proceso de adjudicación de puestos de la plaza de abastos.

Según Araúxo, “das dúas liñas de subvencións abertas, unha é para mercados de excelencia dos que Gondomar está lonxe de acadar os criterios de calidade requeridos. De non ter suspendido o proceso de adxudicación. Gondomar podería ter aumentado a porcentaxe de ocupación da praza, e diversificado a súa oferta, tal como se establece para obter o Selo de Concello ou Mercado de excelencia”.

Para poder acceder a la segunda línea, la situación de ocupación parcial, incertidumbre legal no permite establecer con los titulares provisorios un plan global de actuaciones consensuadas en interiorismo, implantación de nuevos sistemas de comercialización, información al consumidor, utilización de redes sociales o mejorar la presentación.

“O Concello de Gondomar debe abordar urxentemente a modernización e innovación da súa Praza de Abastos. Incrementar o seu atractivo, procurar a diferenciación e a súa identificación coa calidade e o prestixio” afirma el concelleiro.

“Os veciños de Gondomar merecen un  Mercado de Excelencia. Para conseguilo é urxente  dispor do paraugas legal (Interruptus por orde da Alcaldía) que  permita porse a traballar conxuntamente coa todalidade dos praceiros definitivos nun Plan Executivo que inclúa compromisos a curto, medio e longo prazo” expone Antón.

Arauxo explica que “ Sen soporte legal, nin poderemos acceder a subvencións, nin melloraremos substancialmente a calidade dos servizos da Praza de Abastos, nin á modernizaremos, nin innovaremos de acordo coas novas tendencias e hábitos de compra actuais que permitan consolidar, no tempo, a nosa praza”.