Juana Vieira, de 95 años

Tomiño quiere poner en valor la sabiduría de sus mayores y promover en la juventud un cambio de actitud hacia la mal llamada tercera edad. La oficina municipal de la información xuvenil (OMIX) desarrolló una campaña con la participación de las personas usuarias de dos de los centros que hay en la villa: «Centro Siempre Cuidándote» (parroquia de Sobrada) y Centro de Día (barrio de la Roca).

«Dende a OMIX de Tomiño, servizo dirixido á mocidade de 12 a 35 anos, queremos facilitar información positiva sobre a xente maior, favorecendo o seu protagonismo en actividades sociais e fomentando a relación interxeracional; queremos tamén conseguir mellorar a autoimaxe dos maiores, fomentar as súas relacións sociais e a súa calidade de vida, e incluso levar á mocidade a pensar sobre a súa propia vellez», explican desde la oficina, agradeciendo especialmente la colaboración de las educadoras sociales de las entidades participantes.

La campaña fue pensada para difundirla, sobre todo, en las redes sociales con el objetivo de promover la interrelación entre juventud y personas mayores institucionalizadas, con un nivel de deterioro leve o moderado.

«Os nosos e as nosas maiores creceron nun mundo que é diferente ao noso, pero existen sentimentos esenciais e universais que permanecen. ¿Por que non preguntarlles e escoitarlles, entón? As persoas anciás son unha gran fonte de coñecemento, baseada nas experiencias vividas. A mocidade que saiba aproveitar isto, accederá a unha chea de coñecementos«, comentan los organizadores.

En el proyecto participaron más de 20 personas mayores que escribieron frases dirigidas a la juventud, con recomendaciones, sugerencias y consejos para aprovechar más y mejor la vida; estudiar, cuidarse y disfrutar.

«Que traballen moito e sexan educados e boas persoas», di Juana Vieira, 95 anos, na súa carta. Margarita Conde (84 anos), en cambio, recomenda «estudar para ter un futuro mellor e formar un fogar de respecto, traballo, saúde e bos modais«.

Que sean humildes, que ahorren dinero y que se diviertan con la mascarilla, son otros de los sabios consejos que las abuelas y abuelos de Tomiño hacen llegar a la juventud. Luz (87años) desea a los chicos que « teñades unha persoa que vos coide cando sexades maiores».