Las socialistas de Tomiño registraron una moción al Pleno Municipal para luchar contra las agresiones machistas que en los últimos tiempos está aumentando en el número.

“Diante dun notable aumento de agresións sexuais con submisión química e da aparición do novo método de agresión contra as mulleres nos espazos de lecer nocturno a través dunha picada, as socialistas consideramos obrigado adoptar e reforzar dende as diferentes administracións públicas, medidas para velar pola integridade física e a liberdade sexual e de movimiento das mulleres. É imprescindible realizar campañas sobre os agresores e implantar en Tomiño puntos de apoio e axuda ás mulleres, como poden ser os Puntos Violeta, emprazados nos espazos de lecer nocturno, para proporcionar un lugar ao que acudir de xeito inmediato onde darán a guía e soporte que precisan”, señalan las socialistas de Tomiño.

La moción presentada por las socialistas propone los siguientes acuerdos para aprobación del Pleno Municipal:

  • 1°- O Concello de Tomiño condena calquera tipo de agresión sexual e a utilización da submisión química con este fin.
  • 2°- O Concello de Tomiño insta ó Goberno Galego a estender canto antes o protocolo do CHOU para detectar casos de submisión química a todas as áreas sanitarias de Galicia e desenvolver unha campaña de información nos centros hospitalarios e de atención primaria.
  • 3°- O Concello de Tomiño comprométese a establecer Puntos Violeta nas festas da localidades onde existirán protocolos específicos para atender este tipo de situacións e a formar a Policía Local para atender as vítimas destas novas modalidades de agresións machistas.
  • 4°- O Concello de Tomiño comprométese a esixir protocolos de acceso máis estritos ás empresas organizadoras de acontecimentos festivos así como as salas de festas e discotecas para que se inspeccione a entrada de xiringas dentro do recinto/local.
  • 5°- O Concello de Tomiño comprométese a realizar campañas de concienciación poñendo o foco nos agresores e guías de actuación para saber cómo actuar no caso de que acontezca unha destas situacións.