Concello de Nigrán
RUBENS // Concello de Nigrán

Nun comunicado de prensa remitido os medios, José Cuevas, vocerios de Nigrán Decide asegura que, «a veciñanza de Nigrán afectada pola regularización catastral está recibindo cartas para que abone o IBI  dos últimos catro anos non prescritos, a pesar de que o actual alcalde de Nigrán asegurou á prensa no ano 2016 que ao goberno municipal «nin se lle pasa pola cabeza» requirir o abono dos últimos catro anos. Non sabemos se esas declaracións as fixo no seu día por ignorancia ou con ánimo de enganar á veciñanza, pero en todo caso poñen de manifesto a escasa credibilidade do que pode dicir este goberno municipal».

«O goberno de Nigrán podería ter optado por cobrar unicamente cada ano dous recibos, o recibo anual normal e o do ano que prescribía. Por exemplo, este ano o do 2018 e do 2014 e o ano que ven os recibos dos anos 2019 e 2015. Desta forma, as persoas afectadas pola regularización catastral, regularizarían a súa situación coa facenda local en 4 anos, sen ter que pagar intereses polos aprazamentos da posta ao cobro dos recibos», sinala Cuevas.

«Hai que lembrar«, indica, «que sexa a iniciativa do Concello ou do ORAL, organismo dependente da Deputación, o Alcalde ten responsabilidades nas dúas institucións, polo que sería máis fácil negociar esta posibilidade».

«Segundo os datos dos que dispón NIgrán decide, estimamos que o cobro destes 4 recibos atrasados van supoñer para o Concello de Nigrán uns aumento de ingresos de 600.000 euros, que en ano preelectoral son fundamentais para facer inaguracións antes das eleccións«, finaliza Cuevas.