O servizo de Lingua da Deputación de Pontevedra vén de conceder cinco subvencións para apoiar o mantemento dos Servizos de Normalización Lingüística (SNL) dos concellos da provincia por un total de 124.853,34 euros neste exercicio de 2023. O Concello de O Porriño foi un dos que presentou a solicitude de axuda e recibiu o importe máximo posible: unha contía de 24.853,34 euros –que supón o 80% do custe do servizo- para facer fronte ao custe de persoal do departamento municipal.

A principal novidade deste exercicio 2023 é o aumento das contías nun 75%, que pasaron dos 20.000 aos 35.000 euros para os municipios que impulsasen novas áreas de Lingua, e dos 16.000 aos 25.000 para as entidades que potenciaron os xa existentes.

Esta nova inxección de fondos provinciais para potenciar a lingua galega debeuse, segundo a deputada responsable da área de Lingua, María Ortega, á aposta para que as administracións locais consoliden o uso do galego como principal lingua de traballo e de comunicación coa veciñanza tendo un departamento consolidado ao efecto, así como para incrementar o uso e o prestixio da lingua en todos os ámbitos e sectores do termo municipal e non só no seo da propia Administración.

As funcións dos servizos de normalización lingüística que se acollen a esta convocatoria, tal como se recolle nas bases, son asesorar a Administración municipal na procura do incremento do uso e prestixio da lingua galega; velar polo cumprimento da lexislación lingüística por parte da institución e por garantir os dereitos lingüísticos á cidadanía; fomentar o uso do galego no conxunto da sociedade; propoñer programas dinamizadores e accións concretas que conciencien a sociedade respecto ao uso e prestixio da lingua galega, e a impliquen no proceso normalizador; fomentar o uso do galego no ámbito socioeconómico e, en xeral, en todos os sectores de importancia para a súa repercusión social; planificar, xestionar, coordinar e difundir a realización de cursos de lingua galega, xerais e específicos, tanto para o persoal da administración como para a poboación en xeral ou para os diferentes sectores sociais; ou mellorar a calidade lingüística e comunicativa da administración, entre outras.

Ademais das axudas desta liña os concellos solicitantes poden optar tamén á liña de axudas da Deputación para o fomento de actividades ou programas de dinamización, algo incompatible no anterior mandato.