O Grupo Municipal do Partido Popular de Tui expresa o seu malestar pola «neglixente xestión que leva adiante o grupo de goberno tudense en materia de deportes e que ten a súa expresión na crecente degradación das instalacións deportivas tudenses; especialmente significativo é o caso do novo Pavillón Municipal de Deportes que sofre un progresivo deterioro dunhas instalacións ao servizo de deportistas e cidadáns», din.

«As fotografías que acompañan a esta denuncia son expresivas do desleixo que caracteriza á xestión do goberno tudense que nos oito meses de xestión que leva non foi quen de adoptar as medidas oportunas para solucionar este deterioro que deixa unha penosa imaxe do noso municipio para os numerosos deportistas, que dende outras localidades se desprazan a Tui para participar nas diversas competicións deportivas, e que supoñen unha mostra máis da desidia con que este goberno castiga aos tudenses», explican os populares.

«Na actualidade o novo Pavillón de Deportes carece de persoal que o atenda e o grupo de goberno non foi quen de dotar esta praza laboral para atender axeitadamente estas instalacións e os deportistas e usuarios, pero apurou para contratar a un asesor da alcaldía, namentres os servizos públicos como este Pavillón de Deportes se degradan progresivamente por falla de atención e carencia de persoal», apuntan.

«Este Grupo Municipal do Partido Popular de Tui reclama a adopción urxente das medidas precisas para poñer freo a este progresivo deterioro destas instalacións, unha reclamación que recolle o sentir das agrupacións deportivas que usan este Pavillón de deportes«, rematan os populares.