Piueiro // Volanteiros de A Guarda

A Guarda acollerá do 11 ao 14 de xullo de 2019 a décimo cuarta edición do Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, así o decidiu a pasada semana en asamblea Culturmar-Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial.

Os colectivos que integran a federación decantáronse finalmente pola candidatura impulsada pola Asociación Piueiro e o Instituto de Estudos Miñoranos (IEM), porque é «unha proposta que pon en valor o binomio río-mar, e que destaca a importancia da tradición marítimo fluvial común coas poboacións do Alto Miño portugués».

Nada máis coñecerse a nova, dende Piueiro agradecían ao pobo de A Guarda a súa colaboración desinteresada para ter acadado o encontro, unha celebración que atraerá ao municipio a milleiros de persoas, ao tempo que servirá de pulo para recuperar unha tradición a piques de desaparecer neste pobo eminentemente mariñeiro.

De feito, para Cultumar foi determinante na elección a posibilidade de “que o evento sirva de pulo para a consolidación dos labores de salvagarda do patrimonio nesta comarca; nunha vila de tradición mariñeira e de gran riqueza patrimonial que mestura as culturas do mar e do río”. Asimesmo, se valorou de xeito positivo a “confluencia das ribeiras marítimas do sur de Galicia e do norte de Portugal” no municipio guardés.

Únicamente catro son as gamelas que a día de hoxe quedan activas na Guarda. Revertir esa situación e traballar pola recuperación da mermada flota tradicional é, precisamente, o que se propón Piueiro. Unha asociación creada en 2017 que ten como obxectivo a conquerir antes da celebración da próxima gran festa bianual da cultura marítima e fluvial, a botadura do volanteiro. Unha embarcación en cuxa recuperación xa traballan dende finais do ano pasado os membros da asociación e veciños da Guarda que colaboran coa iniciativa.

Como é habitual, o XIV Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia ofrecerá un amplo catálogo de actividades culturais e de lecer en mar e en terra. Exposicións, obradoiros, mostras de artesanía, recitais, concertos, proxeccións audiovisuais, charlas, roteiros e visitas guiadas polos lugares de interés patrimonial da zona. Todas estas accións, nas que se agarda a colaboración de todo o pobo, complementarán ás xornadas de navegación que a organización propón para a lámina de auga marítimo-fluvial guardesa.

A primera xunta directiva de «Piueiro» está constituida polas seguintes persoas:

Presidente:

  • Joaquín Cadilla Castro

Vicepresidente:

  • José Benito Rodríguez González

Secretario:

  • Celso Rodríguez Fariñas

Tesoureiro:

  • Antolín Verde Alonso

Vogais:

  • Agustín Ferreira Lorenzo
  • Prudencio T. Núñez González
  • Antonio Martínez Vicente
  • Silvia Mª Crespo Campos
  • Bernardo Lomba Lomba
  • Francisco Antonio González Durán.