Muchas vecinas y vecinos de Baiona preguntan por la papeleta y propaganda electoral de Podemos, ya que no les llegó a sus casas.

Agustín Silva, candidato a la alcaldía por Podemos Baiona destaca que “temos un férreo compromiso co coidado do medio ambiente e queremos facer fronte ao impacto ambiental que xeran as campañas electorais (papeletas, sobres…), reducindo lixo, ademais de ter en conta a cantidade de xente que deuse de baixa no INE, para non recibir a propaganda electoral nestes últimos anos. Polo tanto, animamos á veciñanza a coller a nosa papeleta no seu colexio electoral ou recollela no noso local, ubicado na Rúa Carabela A Pinta”.

La demanda y compromiso con esta temática forma parte del ADN de la formación política, «xa que en reiteradas ocasións propúxose o envío agrupado de tódalas opcións nun só sobre para reducir costes e residuos».