La Plaza de O Seixo y el Concello de Tomiño.
ALFREDO

El Concello de Tomiño cierra el pasado ejercicio con estabilidad presupuestaria, es decir, que los gastos no sobrepasaron los ingresos.

El concejal de Fazenda, Uxío Benítez, destacó que ““ademáis non vai haber ningún recoñecemento extraxudicial de crédito, e que o Concello foi responsable na execución do gasto, axustando o que se gasta aos ingresos previstos”.

En esta misma línea, según destacó la alcaldesa, Sandra González, “o máis importante, ademáis destas cuestións técnicas de boa execución orzamentaria, é que o Concello de Tomiño segue sendo un Concello que destaca pola puntualidade nos pagos aos seus proveedores, estando a media en menos de trinta días”.

O Concello é solvente económicamente e ten un nivel de execución óptimo, o que nos permite estar satisfeitos coa nosa xestión económica, agradecendo a labor de concelleiros e o equipo de intervención, que realiza a xestión diaria”, explica la regidora.

Además, el Concello de Tomiño aprobó en pleno, el pasado 28 de diciembre, los Presupuestos de 2017 por un importe de 6.770.000 euros, un 9 % más respecto al año anterior.