ALFREDO // Ex-colegiata de Baiona

Este mércores, 30 de agosto, gozaremos dunha nova xeira polo concello de Baiona «Vila Vella de Baiona», dentro do programa das xeiras de verán 2017 do IEM, e coa colaboración deste concello, que será guiada polo especialista Antonio Soliño Troncoso.

O punto de encontro e inicio desta xeira múdase para o adro da ex-Colexiata de Santa María, actual parroquial de Baiona, ás 18:30 horas.