Archivo

El pasado 15 de abril el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, afirmó a los medios de comunicación que en breve comenzarían las obras del saneamiento de Zapa-Loureiro, adjudicadas a la empresa Covsa por un importe de 140.000 euros y que no se habían iniciado antes debido al retraso en los permisos de Augas de Galicia. Al mismo tiempo, indicó que se habían hecho varios estudios para no realizar un bombeo previsto en la fase 2 del proyecto inicial lo cual, segundo indica el propio regidor, no puede evitarse.

Para la portavoz del Partido Popular de Gondomar, Paula Bouzós, “o alcalde minte unha vez máis aos veciños e nada do que afirma é certo. Por un lado, a obra que se vai realizar foi adxudicada por un importe de 120.000 euros á empresa Covsa. Quedan 20.000 euros de remanentes que podería inverter na mesma obra”.

“Tampouco é certo que se pediran varios estudios para evitar o bombeo, pediuse un só estudio despois de que en abril do 2021 fora aprobada unha moción do Partido Popular na que se propuña outro trazado para evitar ese bombeo. Segundo ese estudio feito polo enxeñeiro que redactou o proxecto, as obras son perfectamente viables e supoñían 80.000 euros a maiores, e o concello nin tan sequera pediu informe a Augas de Galicia desta alternativa”, explica Bouzós.

Afirma Bouzós que una parte ya se podía pagar con los remanentes de esta adjudicación y el resto con los que van a quedar de las siguientes adjudicaciones, que a este ritmo tarde van chegar, e así evitaríase o bombeo que tantos problemas dan, como podemos ver nos diferentes que hai en todo o concello, como o existente no barrio próximo da Torre”.

Todos sabemos os futuros problemas que traen os bombeos cando se avarían as bombas, cando se atascan, cando hai un exceso de augas residuais que a bomba non da para achicar. Os veciños que viven preto dun bombeo, como ocorre co bombeo que hai no barrio da Torre, non moi lonxe de onde está previsto construír este, están mais que fartos dos cheiros que teñen que soportar cada vez con mais frecuencia”, explica la portavoz del Partido Popular de Gondomar.

Lo que considera más grave Bouzós, es que Paco Ferreira culpe a Augas de Galicia del retraso en la tramitación, “cando o concello ten o permiso deste organismo desde o 1 de xuño de 2020, e a subvención da Deputación desde o 9 de xullo do ano 2020”.

O alcalde trata de buscar escusas para non cumprir o seu compromiso cos veciños, xa que prometeu nas anteriores eleccións que tiña cartos dabondo para facer todo o saneamento de Zapa-Loureiro, e a realidade é que vai facer a metade da primeira fase das catro fases que compuñan este proxecto, e dicir o 12.5 % do saneamento destes barrios de Chaín”, afirma Paula  Bouzós, quien añade que “axiña sacará a licitación a outra metade da primeira fase, e nas eleccións prometerá facer as outras tres fases, xa que o forte deste alcalde é prometer moito para despois non cumprir nada”, finaliza la popular.