CEDIDA

A través dunha Resolución da Alcaldía a distribución de funcións queda como segue:

 • María Yolanda Rodríguez Rodríguez: Urbanismo, Facenda e parque e xardíns.
 • Rafael Estévez Martínez: Deporte e Medio Rural.
 • José Ramón Magán Rivera: Persoal, Seguridade e Protección Civil.
 • Ismael Diz Garrido: Servicios Sociais e Medio Ambiente.
 • Laureano Alonso Álvarez: Turismo e Camiño de Santiago, Novas Tecnoloxías e Patrimonio,
 • María Sonsoles Vicente Solla: Ensino e Cultura.
 • Ana María Núñez Álvarez: Emprego e Formación, Igualdade e Xuventude.
 • Javier Rodríguez Gómez: Parque Móvil.

A dirección e xestión das areas de Eurocidade, Relacións Supramunicipais, Cordinación de Proxectos e Vías e Obras, serán competencia da alcaldía.

Por outra, banda tamén resolveu Enrique Cabaleiro, nomear as tenencias de Alcaldía como se detallan a continuación:

1º Tenencia de Alcaldía: Rafael Estévez Martínez.

2º tenencia: María Yolanda Rodríguez Rodríguez.

3ª Tenencia: José Ramón Magán Rivera.

4ª: Laureano Alonso Álvarez.

Finalmente a Xunta de goberno local estará composta por:

 • Enrique Cabaleiro.
 • Rafael Estévez.
 • María Yolanda Rodríguez.
 • José Ramón Magán.
 • Ismael Diz.
 • Laureano Alonso.