Comunicado equipo de goberno do concello da Guarda:

Dende o equipo de goberno no se pretende crear polémica nin descualificar a ninguén, como ven facendo o portavoz local do partido popular. Creemos que non é necesario embarrar o escenario político local como está facendo Roberto Carrero coa axuda da Xunta de Galicia no que parece unha precampaña electoral para as municipais, a pesar de que estamos a ano e medio das próximas eleccións. Defendemos unha política constructiva, en positivo, na que as enerxías se gasten en facer cousas para os veciños e veciñas.

Neste caso simplemente queremos informar á cidadanía da Guarda da realidade sobre as dúas noticias que referimos no encabezamento desta nota e que puidemos leer nos últimos días nos medios de comunicación. En ambas o PP da Guarda atribúese logros que non lles corresponden.

Respecto da carpintería exterior do CEIP A Sangriña, aclarar, en primeiro lugar, que é unha obriga da consellería de Educación facer as obras estruturais necesarias para manter os centros de ensino en perfecto estado. Esa carpintería xa se tiña que haber cambiado fai anos cando llo demandaron dende a dirección do centro. Dende entón solicitouse a delegación provincial de educación o cambio da carpintería moitas veces. Ademais das distintas direccións do centro, pedíronllo as ANPAS, o alcalde da Guarda, responsables de educación municipais e polo visto tamén o partido popular fixo xestións. Haberá pois que atribuír a tenacidade e preseveranza de todos e todas que por fin se cambien as ventás do centro. Por certo este anuncio do cambio de ventás non é novidade, xa se coñecía dende mediados de 2020. Se temos algo que criticar neste caso é a falta de respecto institucional do delegado na maneira de anuncialo. Sr. Cesar Pérez, dicímosllo con todo o cariño, está moi feo e resulta pouco elegante anuncialo (ou permitir que se anuncie) como se fora un logro do PP local.

Algo parecido sucedeu fai uns días co anuncio do Centro integrado de Saúde da Guarda. Neste caso xa manifestamos a nosa sorpresa pola significación que ten este anuncio en canto a que é un recoñecemento por parte da Xunta de Galicia de que a situación da Atención Primaria na Guarda está mal e ten moito que mellorar. Iso si, o prioritario a día de hoxe segue sendo a dotación de persoal á atención primaria. Non tería ningún sentido unha mellora das infraestruturas sanitarias se non mellora o servizo.

Neste senso, en vista das noticias que aparecían nos medios, o alcalde declarou: “xa me puxen en contacto co conselleiro de sanidade, en primeiro lugar para expresarlle a miña desconformidade pola maneira de anunciar o CIS, e para dicirlle que deberían ter máis respecto institucional, este tipo de anuncios non se fan aos partidos políticos fanse aos responsables dos gobernos municipais ou ao propio sector, e en segundo lugar para poñer unha reunión de traballo e ofrecer toda a colaboración do concello para empezar a traballar neste proxecto”.

O conselleiro trasladou ao alcalde que este CIS estaba incluído no “Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria” da Xunta de Galicia, na que se prevé a posta en marcha de outros moitos centros de saúde por toda Galicia. Por certo, un plan feito con criterios técnicos e asistenciais, segundo palabras da propia Xunta. Nada que ver con que o conseguiron os populares da Guarda. Neste caso hai demandas de mellora do Centro de Saúde do persoal sanitario, de partidos políticos que levaron a situación do centro de saúde ao parlamento, do equipo de goberno, dalgún particular que recolleu máis de 3.000 sinaturas no seu momento e ata das plataformas pola mellora da atención primaria.

Creemos que a cidadanía da Guarda debe estar informada, isto é parte da obriga dun equipo de goberno e así o seguiremos facendo as veces que faga falta.