La alumna Inés Rey Torres, que finalizó su formación obligatoria en el CPI de Cova  Terreña, ha sido una de los veinte alumno/as de toda Galicia reconocidos con el premio extraordinario de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) al rendimiento académico.

“Este premio ven a confirmar o que xa sabíamos dela: que é unha alumna extraordinaria e mellor persoa, sempre axudando aos seus compañeiros e compañeiras de xeito desinteresado”, señalan desde el centro escolar.

“É un orgullo para o profesorado ter participado na súa formación durante os trece anos que estivo escolarizada no noso centro, desde Ed.Infantil ata 4º ESO, 13 cursos académicos. O seu traballo e esforzo tamén foi merecedor da distinción de matrícula de honra ao rematar os seus estudos no centro”, afirman.

Actualmente Inés Rey cursa 1ºBachillerato en el IES Primeiro de Marzo.