XUNTA DE GALICIA

Las plataformas SOS Groba y Serra do Galiñeiro denuncian públicamente que la Xunta de Galicia aceleró durante la pandemia los proyectos eólicos que empresas del sector pretenden instalar en estos espacios naturales.

Según las plataformas, “na Serra do Galiñeiro hai 13 muíños eólicos en tramitación. Na Serra da Groba aparecen 11 muíños no P.E. Albariño; 7 no P.E. Merendón, tamén en tramitación, e aparecen divididos en catro Parques Eólicos como de nova solicitude, o Torroña co 10 muíños; Torroña I con 4 muíños; Torroña III con 10 muíños, e o do Rosal con 2 muíños”.

La sociedad civil de O Val de Miñor y de Vigo, así como la de Louriña y O Baixo Miño ya manifestaron en su tiempo su opinión sobre los viejos proyectos de O Galiñeiro y de A Groba. Fixéronse estudos, informes, alegacións e púxose de manifesto ante a opinión pública os valores destes territorios do sur da provincia de Pontevedra. Os concellos manifestaron en plenos o seu rexeitamento ante estes proxectos industriais que non aportan ningún valor engadido para a poboación das bisbarras e concellos afectados”, indican.

Desde las plataformas insisten que con la instalación de los parques eólicos no baja el precio de la luz, no se crean muchos puestos de trabajo ni se avanza en la tan nominada transición ecológica. Aínda que se crean postos de traballo e se pagan taxas e alugueiros/convenios cos propietarios da terra, non se entran a valorar outras perdas medioambientais, naturais e culturais como é a do patrimonio natural e cultural”, explican.

Quieren denunciar también “as pretensións insdustriais agresivas para as serras da Groba e do Galiñeiro. Quremos denunciar, agora que imos entrar en período electoral, que os partidos políticos se manifesten e expresen o seu posicionamento ante estes proxectos concretos. Que os concellos de Vigo, Mos, O Porriño, Gondomar, Baiona, Oia, Tomiño e O Rosal se posicionen e lles digan os seus veciños cal é a súa postura ante estes proxectos. Que as Comunidades de Montes afectadas tamén se manifesten e digan se queren eses muíños e os cartos do alugueiro das terras, ou pola contra, están por un monte multinacional no que os valores naturais e culturais sexan conxugados cos dos outros usos do monte tradicionais e respectuosos co medio ambiente e a explotación racional dos recurso”.

Al mismo tiempo, hacen un llamamiento a los partidos políticos, a los concellos y a las comunidades de montes afectadas, “a que se posicionen públicamente xa, antes da campaña electoral e das eleccións”.