Anxo Baz

Anxo Baz, tenente de alcalde no goberno municipal da Guarda, fixo público cales van ser as responsabilidades asumidas polo BNG no actual mandato municipal. Baz manifestou que «o noso compromiso cos veciños da Guarda comeza por facelos partícipes das decisións adoptadas na Casa do Concello e polo goberno municipal«.

O Tenente alcalde informa das áreas e responsabilidades asumidas no goberno local:

  • Anxo Baz, tenente de alcalde, será o concelleiro-delegado de Mobilidade e Modelo Urbano, e tamén responsábel da área de Comercio.
  • Beatriz Lomba, concelleira-delegada de Turismo e de Servizos Sociais.
  • Xan Lois Lomba, encargaráse de Tráfico e Emerxencias, e ademais da Concellaría de Medio Ambiente.
  • Begoña González, será concelleira-delegada de Igualdade.
  • Xosé Manuel Méndez, concelleiro-delegado de Cultura e Normalización Lingüística.

Por outra parte, Anxo Baz, fixo públicas as dedicacións e retribucións que van percibir algúns membros do grupo municipal do BNG e indicou que “para exercer con garantía as tarefas de goberno durante os catro anos que abre o presente mandato municipal é necesario dedicarse de cheo ao labor de transformar A Guarda, tal como demandan os veciños do noso concello dende fai moitos anos”.

As dedicacións e percepcións económicas serán as seguintes:

Anxo Baz, tenente de alcalde e responsábel de Mobilidade, Modelo Urbano e Comercio, terá dedicación exclusiva ao Concello, cunha remuneración de 37.000 euros anuais brutos, ao que haberá que restarlle o importe da Seguridade Social e o IRPF.

O concelleiro-delegado de Tráfico, Emerxencias e Medio Ambiente, terá dedicación exclusiva a partir do mes de setembro, cunha retribución bruta de 26.000 euros anuais (ao que tamén se lle restará a seguridade social e IRPF).

Finalmente, a concelleira-delegada de Turismo e Servizos Sociais, Beatriz Lomba, terá unha dedicación parcial do 77%, cunha retribución bruta de 20.000 euros, á cal tamén se lle descontará a seguridade social e o IRPF.

«Dende o BNG consideramos que para levar adiante a transformación que este pobo demanda, necesítase dedicación e esforzo e comprometémonos a iniciar esa transformación, comezando pola transparencia das decisións e sempre escoitando e abrindo canles de participación democrática entre a veciñanza da Guarda«, finalizan.