O Bloque Nacionalista Galego de Tomiño seguirá tendo o saneamento como prioridade no seu próximo mandato, pero un saneamento feito con cabeza, sentido e responsabilidade. Por este motivo, xa se está a traballar xunto con Augas de Galicia en diferentes solucións, como un proxecto piloto de novo sistema de depuración de augas residuais para núcleos onde non hai colector ou núcleos máis illado, “outro xeito de facer saneamento no que se achegue a solución a onde está o problema”, como salienta a candidata nacionalista á alcaldía, Sandra González.

Ademais de seguir a darlle pulo ao servizo público de baleirado de fosas sépticas creado no último mandato do BNG, a candidatura nacionalista ás municipais do 26 de maio apostan por facer pequenas estacións de depuración naquelas parroquias máis afastadas da EDAR de Tomiño ou “incluso buscar solucións individualizadas viables”.

“Non imos enganar a ninguén: o saneamento é custoso e difícil. O que diga que vai levar o saneamento a todo o concello minte, porque é inviable economicamente tanto a súa construción como o seu mantemento. E nós non queremos hipotecar o futuro desta administración local”, salienta González. Algo que ratifican todas as entidades expertas en saneamento, incluso Augas de Galicia, que coinciden ao sinalar que “tender tubo ata ata o infinito non funciona nun rural tan disperso como o de Tomiño”.

Nos 12 anos de goberno do BNG en Tomiño fíxose a maior inversión en saneamento da historia de Tomiño, cun investimento de máis de 7 millóns de euros e máis de 100 km de tubos construídos. Entre as medidas levadas a cabo para solventar os problemas de saneamento da veciñanza, o Goberno local puxo en marcha o servizo municipal de Baleirado de Fosas Sépticas para facilitar a limpeza de pozos negros e fosas sépticas de todas aquelas vivendas que por localización non contan con saneamento de xeito rápido, económico e respectuoso co medio ambiente.