El Concello do Porriño anunció hoy que acometerá la renovación de la cubierta del Centro Cultural Municipal, ya que presenta deficiencias en la impermeabilización. 

O Centro Cultural é un edificio de uso intenso para a vida social e cultural do municipio. Acolle a Biblioteca Municipal, a Oficina de Información Xuvenil (OMIX), unha sala de exposicións ademais de outras actividades que se desenvolven no auditorio, polo que a el acuden a diario decenas de persoas”, explicó el alcalde, Alejandro Lorenzo, “O seu estado de conservación en xeral é bo excepto no que atinxe á cuberta, que presenta deficiencias que están a afectar xa a impermeabilización e co tempo afectarían á seguridade tamén. De aí que se trate dunha intervención necesaria e urxente”.

La cubierta del edificio está compuesta por un recubrimiento exterior de teja cerámica sobre una base de placas onduladas de fibrocemento. Los ganchos metálicos que sujetan estas tejas en la placa están consumidos, rotos y en algunas zonas ya cayeron, por lo que hay algunas sueltas y expuestas a las inclemencias del tiempo.

O illamento do tellado está cada día máis comprometido e aumenta ademais o risco de que alguna tella poida caír á vía pública”, apuntó el concejal de Cultura, Bienvenido Estévez, “Cabe destacar que o risco de que caída de tellas neste momento é moi baixo, salvo condicións meteorolóxicas extremas, e en calquera caso non na zona de entrada do edificio. Precisamente ese risco é o que queremos evitar”. 

El proyecto de reparación del tejado del edificio asciende a 48.065 euros, 33.645 de los cuales se financiarán con cargo una aportación de la Xunta de Galicia (al amparo de la línea de ayudas para mejora de infraestructuras, dotaciones, instalaciones y equipamientos vinculados a la prestación de servicios municipales de la Vicepresidencia segunda) y los restantes con fondos municipales.