El Concello do Porriño continuará solicitando la revisión de oficio del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación del Concello de Vigo por lo que se impone una tarifa por el suministro de agua.

La revisión de este acuerdo plenario, que data del año 1998, fue solicitada por el Concello do Porriño en el año 2015 (con el respaldo unánime de todos los grupos de la corporación) y reiterada en mayo del presente año, sin obtener respuesta alguna de la administración viguesa.

“Que o Concello de Vigo decida de maneira unilateral que se nos esixa unha cantidade determinada por eles mesmos ao Porriño en concepto de mantemento do embalse de Eiras, non só é nulo de pleno dereito, tamén é contrario aos lexítimos intereses do noso Concello. Intereses que eu como Alcalde, e os concelleiros como corporación, temos a obriga de defender”, explicó el alcalde, Alejandro Lorenzo. “Por iso pedimos que se revise e tamén sentarnos a falar e tentar chegar a un acordo, pero semella que os acordos e o diálogo entre concellos non están na folla de ruta do goberno vigués”, comenta el regidor porriñés.

«Lonxe de diálogo algún, o Concello de Vigo segue a engrosar a débeda. Aqualia remite facturas cada dous meses co prezo estipulado polo Concello de Vigo e inicia procedementos de cobro forzoso. Pese a pasar a ser competencia do Consorcio de Augas do Louro dende o ano 2014, as facturas continúan a remitirse ao Concello do Porriño e o consistorio vigués chegou a ameazar co embargo e posterior subasta de bens do Porriño para cobrarse unha débeda en virtude dun acordo proposto e pechado en Vigo e entre vigueses. A día de hoxe a débeda supera os 4 M de euros, aos que hai que sumar intereses, unha cantidade desorbitada que a administración porriñesa non vai asumir por imposición«, matiza Alejandro Lorenzo.

En este contexto, la corporación local de O Porriño acordó hoy, con los votos a favor del PP, IU SON, BNG y la concejala de no adscritos y la abstención de PSOE y UDDL, la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la desestimación de la solicitud de revisión de oficio. “Esgotaremos a vía xudicial e non pagaremos nin máis nin menos do que nos corresponda”, concluyó el regidor, “Defenderemos os intereses dos porriñeses e porriñesas ata o final”.