El Concello de O Rosal anuncia que alegará contra el parque eólico de O Merendón. La Xunta publicó hoy en el DOG que este proyecto, que incluye cinco aerogeneradores, cinco centros de transformación y dos subestaciones entre Oia y O Rosal, será tramitado por urgencia y que está en fase de estudio ambiental. La alcaldesa, Ánxela Fernández, anuncia que “no Rosal non vamos apoiar nunca unha forma de proceder e de actuar que favorece aos oligopolios enerxéticos fronte aos dereitos das comunidades locais e o interese colectivo”.

La regidora también se muestra contrariada con que la publicación en el DOG de esta resolución sea en plenas fiestas, con mucho personal municipal de vacaciones, y que el plazo de presentación de alegatos sea solamente de 15 días a contar desde mañana. “A pesares das grandes dificultades que supón para nós esta forma de actuar da Xunta, imos a presentar todas as alegacións que consideremos pertinentes”, incide.

Ánxela Fernández añade también que O Rosal no está en contra de impulsar las energías renovables, entre ellas la eólica, ya que “precisamos un modelo alternativo ao consumo do petróleo que poña en valor a potencialidade do noso territorio de xeito sustentábel e beneficie o desenvolvemento económico a nivel galego, e non un que é depredador e responde exclusivamente aos intereses externos”.

Estamos en contra deste proxecto eólico da Xunta e da forma de proceder das empresas promotoras que, amparadas no plan do Goberno galego, non deixan de presentar proxectos para ponderar a aceptación das administracións e da xente do territorio. Enerxías renovables si, pero non así”, concluye.