CONCELLO // Pleno de Gondomar. Archivo

En una nota de prensa enviada a los medios, el Concelleiro de Urbanismo y Medio ambiente del Concello de Gondomar, Antonio Araújo Quintas, manifiesta su malestar por el rechazo por parte de la corporación municipal a la moción presentada por Manifesto Miñor en la que se pedía trasladar la reclamación de la misma a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, (APLU), y a la Concelleria de Medio Ambiente, para que tuvieran en consideración la situación de la catástrofe de los incendios forestales en la Villa Condal.

Para Araújo, el pleno celebrado este jueves dejó claro “cales son os intereses e as intencións políticas dos grupos que a compoñen á hora de defender ou de axudar a resolver os problemas reais da veciñanza, neste caso da que foi afectada pola vaga de lumes do pasado mes de outubro. Uns votando en contra (o PP) porque apostan polo “canto peor mellor” á hora de desgastar o Goberno municipal e porque poñen por diante da defensa dos vecinos a obediecia cega aos xefes do partido; e outros absténdose (CABE) porque viven totalmente fóra da realidade política e social de Gondomar”.

En ese pleno se debatía la moción presentada por Manifesto Miñor que pedía “algo tan simple como trasladarlle a reclamación/opinión da Corporación Municipal á APLU e á propia Consellaría de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, para que teñan en conta a situación da catástrofe que os lumes do mes de outubro provocaron en varias parroquias de Gondomar, incrementando a desesperación de dúcias de familias que agora ven como as súas vivendas ou construcións afectadas ou destruidas polo lume, seguen coa Espada de Damocles das ordes de derrube e das sancións ou, da Fiscalía… pendurada sobre as mesmas. A maiores de que, con toda probabilidade, por este motivo non se poidan acoller ás axudas para raparar os danos provocados polos devanditos lumes” explica el Concelleiro.

Araújo matiza de que no se trata de amnistiar urbanísticamente a nadie, sino que a la vista de una situación de catástrofe evidente se le ayude a las personas afectadas a resolver la situación dándole más tiempo para legalizar la situación. “Persoas que en todo caso son vítimas da complexa situación urbanística que Gondomar padece dende hai máis de 10 anos, e cuxos reponsables teñen nome e apelelidos políticos”.

Dende Manifesto Miñor, agardamos que a APLU e a Consellaría de Medio Ambiente e Ordenanción do territorio, teñan máis sensibilidade social que a demostrada por una parte da Corporación Municipal (votamos a favor MM, PSOPE e IxG 10 votos), e atendan a demanda da veciñanza afectada polo lume. Que por certo, trátase dunha problemática común a máis concellos do País” finaliza el Concelleiro.