ALFREDO

Podemos Nigrán efectuará alegaciones a las nuevas modificaciones presupuestarias aprobadas en la sesión plenaria de ayer, tras tener conocimiento en la propia sesión plenaria de la existencia de reparos de intervención y teniendo en cuenta “o serio risco que corre a estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira do Concello de Nigrán debido ao malgaste que se está producindo este último ano”.

Desde la formación local apuntan que “o remanente de tesourería inicial co que contaba o Concello era de 9.560.096,78 euros, non obstante tras as modificacións orzamentarias deste último ano dos aforros da cidadanía de Nigrán quedaría pouco máis de 1.000.000 de euros, a formación morada considera que a corporación local está a actuar con moi pouca responsabilidade e sen ter en conta a regra de gasto”.

Uno de los importes más llamativos- dicen- son los 40.000 euros que se destinarán a un convenio con la Asociación para la repatriación del mosaico romano de Panxón, “un trámite que xa fora iniciado no 2019 a cargo da sociedade estatal Acción Cultural Española e que aínda sendo un proceso máis lento suporía un custe cero para o Concello, xa que sería esta entidade a que se fixera cargo o Círculo Local considera que Nigrán ten outros gastos prioritarios”.

También quieren subrayar la “incoherencia deste Goberno Socialista subvencionando a entidades privadas con cantidades excesivas e deixando totalmente de lado os servizos públicos e as políticas sociais”.