La Agrupación Podemos de Nigrán, tuvo conocimiento por diferentes personas que colaboran con el ropero municipal de la entrega de diversos lotes de ropa donada a la entidad «Humana Fundación Pobo para Pobo».

“Esta fundación declárase como unha organización sen ánimo de lucro adicada a protexer o medioambiente e a economía circular, a súa función é a venda do téxtil doado nas súas propias tendas destinando o beneficio a fins sociais”, explican desde Podemos Nigrán.

“Pero a Organización «Ecoloxistas en Acción» no ano 2013 denunciou que detrás desta fundación non existe unha entidade adicada á integración social e á mellora ambiental. Ademais, din, que non pertence á Coordinadora de ONG para o Desenvolvemento de España, nin tampouco a Aeress (Asociación Estatal de Recuperadores de Economía Social e Solidaria)”, apuntan.

Dada esta tesitura, Podemos Nigrán insta al Concello a que exponga públicamente si existe algún contrato con esta fundación, si el Concello de Nigrán recibe algún tipo de beneficio por la entrega de la ropa que fue donada por la ciudadanía al Ropero Municipal y de ser así, donde se destina este beneficio.