La plataforma # GondomarFibraXa presentó este miércoles ante el registro del Concello de Gondomar 1.510 firmas recogidas en el municipio en los últimos meses. Un número moi importante tendo en conta que foron recollidas nun tempo cheo de medidas de restrición dá mobilidade e de distanciamento persoal por mor dá Covid e que representan un 10% dá poboación do concello e que dan proba do profundo malestar que os veciños e veciñas senten ante a inacción das institucións implicadas”, señalan desde la Plataforma.

Con estas firmas se quiere denunciar entre otras cosas, “os gobernos dá Xunta e do Estado están a incumprir cos obxectivos establecidos pola Axencia Dixital para Europa non que respecta á velocidade do acceso a Internet, que establecían para Galicia non 2020 en, cando menos, 30 Mbps, mais nesta altura na maior parte de Gondomar aínda non se acada nin ou 10% dese mínimo” indican.

También consideran desde la Plataforma que se vulnera el derecho del vecindario de Gondomar a tener un servicio de internet de calidad y en igualdad de condiciones que otras zonas. “Os servizos de acceso a internet no noso concello son lamentables: disfuncionais, saturados e obsoletos. O confinamento derivado da terrible situación sanitaria que estamos a vivir non fixo máis que evidenciar, nomeadamente durante o confinamento, esta carencia tanto maior canto máis lonxe do centro urbano. A verdadeira fenda dixital en Gondomar é a derivada dun servizo esaxeradamente lento, cando non inexistente nas zonas máis rurais do concello. Esta fenda fíxose máis notoria durante o confinamento, cando a conexión a internet foi máis necesaria que nunca, e deixou en evidencia que aínda estamos nunha Galicia de dúas velocidades”.

Esto pasa, aseguran, porque los gobiernos que pagan las subvenciones no hacen seguimiento de los plazos de ejecución de las fases de implantación del servicio o estos son muy laxos o incluso son prorrogados, ni las empresas pierden las subvenciones ni son sancionadas por incumplir esos plazos y por dilatar en el tiempo la ejecución de los trabajos de implantación. “Mentres, os usuarios sofren as consecuencias do que a todas luces é unha nefasta xestión dos fondos públicos”.

Os veciños estamos a vivir coa ameaza dun posible novo confinamento que afondaría nas necesidades dos colexios e do alumnado de poder impartir clases online, nos problemas para o tele-traballo de particulares, autónomas e empresas radicadas no municipio, incluso para servizos sanitarios ou de ocio. As direccións dos centros de ensino e as ANPAs xa manifestaron a incapacidade para poñer impartir ensino a distancia debido a mala conectividade no noso concello, e así o están a trasladar nos Consellos Escolares, na Comisión municipal de seguimento da COVID e diante da Consellería de Educación.  Esta situación xera grandes desigualdades e perda de oportunidades, é a nosa verdadeira fenda dixital e require unha solución inmediata”.

Con estas firmas demandan:

  1. De las administraciones competentes, tanto gallegas como estatales:
  • Que cumplan y hagan cumplir los compromisos de implantación de un servicio de internet de calidad que permita desarrollar en cualquier punto del concello cualquier actividad que diese servicio dependa, en igualdad de condiciones que otras zonas urbanas.
  • Que obliguen a las empresas prestadoras del servicio de conexión a internet a cumplir con el estipulado en el contrato o reducir el coste del mismo en función del que realmente pueden ofrecer.

2. De las empresas prestadoras del servicio de Internet, fundamentalmente de aquellas que son beneficiarias de subvenciones públicas para el despliegue de fibra óptica o de cualquier otro sistema de conexión allí donde la fibra no llegue:

  • Que agilicen las gestiones, negociaciones y trabajos precisos para efectivizar, a la mayor brevedad posible, la conexión a la red del vecindario.
  •  Que cumplan con el estipulado en los contratos del servicio, y mientras este no se garantice con la calidad suficiente, que reduzcan el coste del mismo en función de lo que realmente pueden prestar.

Asimismo, informan que la Plataforma # GondomarFibraXa solicitó oficialmente intervenir en el próximo pleno municipal que se celebrará telemáticamente, hoy jueves 25 de febrero a las 20:00 horas, para instar a todas las organizaciones políticas allí representadas a aunar fuerzas y acordar medidas conjuntas para conseguir de una vez por todas qué todos los vecinos de Gondomar tengamos acceso a un internet de calidad, vivan en la parroquia que vivan.