Nos últimos meses publicáronse as Declaracións de Impacto Ambientais (DIAs) dos Parques Eólicos (PEs) Albariño I e Merendón, proxectados na Serra da Groba. En ámbolos dous casos foron desfavorables.

No caso do PE Albariño I os técnicos da Dirección Xeral de Patrimonio Natural poñen en evidencia as graves deficiencias do proxecto cuxo Estudo de Impacto Ambiental (EIA) non recollía a existencia de charcas estacionais, presentaba un deficiente inventario dos hábitats de interés comunitario, flora e fauna e establecía unhas medidas protectoras e correctoras imprecisas que impedían a súa execución. En definitiva, consideran a documentación do proxecto inadecuada.

No mesmo sentido pronunciouse o Instituto de Estudos do Territorio (IET), que avalía a afección do proxecto ás Areas de Especial Interese Paisaxístico (AEIP) ubicadas na zona: a AEIP Serra da Groba, a AEIP Devesa da Costa, a AEIP do Montes do Facho e Tetón, a AEIP de Corroubelo e a AEIP Chan da Valga, para as que calcula unha afección visual do 90%, 87%, 67%, 89% e 85% respectivamente, e resalta que mentres o Estudio de Impacto Ambiental realizado pola empresa adxudicataria cualifica o impacto sobre a paisaxe como “moderado”, o IET entende que “esa valoración e as medidas preventivas propostas, non resultan coherentes coas análises realizadas”. Conclúe o Instituto que “o proxecto producirá uns impactos críticos sobre a paisaxe, que alterarían de forma irreversible os valores das AEIP máis afectadas, sen que tales efectos poidan mitigarse con ningún tipo de medida correctora.”

No caso do PE Merendón, o Instituto de Estudos do Territorio resalta a importancia na área afectada polo PE das numerosas Áreas de Interese Paisaxístico, numerosos miradoiros, sendeiros, o Camiño de Santiago Portugués pola Costa e o corredor ecolóxico delimitado polo Plan de Ordenación do Litoral (POL) e conclúe que a valoración que fai o proxecto do impacto paisaxístico non está ben fundamentada e que os impactos na paisaxe, que non poderán mitigarse con ningún tipo de medida correctora, serán críticos e irreversibles.

Ao respecto destas dúas resolucións queremos expresar o noso agradecemento a todos os colectivos e cidadáns que advertindo o gran deterioro medioambiental que producirían estes PEs na Serra da Groba expresaron a súa contundente oposición na masiva manifestación do 16/05/2021 e a tamén masiva presentación de miles de alegacións aos proxectos. Foi esta mobilización cidadá a que conseguiu lanzar un chamamento ás administración públicas que finalmente concluíron os irreversibles e críticos efectos destes proxectos na Serra da Groba. Agradecemos polo tanto tamén ós técnicos e técnicas da Dirección Xeral de Patrimonio Natural e do Instituto de Estudos do Territorio a súa implicación na avaliación real dos efectos destes proxectos.

Porén, lamentamos que algunhas administracións da Xunta de Galicia non actúen coa mesma dilixencia e obxectividade na defensa do patrimonio público. É o caso, por exemplo, das afeccións aos numerosos xacementos arqueolóxicos, patrimonio cultural que testemuña o pasado dos habitantes da Serra da Groba, ou a ausencia de estudos hidrolóxicos e hidroxeolóxicos que analicen e valoren os efectos sobre os recursos hídricos e as súas consecuencias para as numerosas poboacións que dependen deste recurso xerado na Serra da Groba, as afeccións referidas a turismo e ocio, así como a carencia de estudios sobre a afección aos garranos na serra, etc.

Na actualidade está a exposición pública o proxecto do PE Toroña, cuxo prazo para presentar alegacións remata o vindeiro luns, 23 de xaneiro. De novo, este PE atenta contra os valores patrimoniais, tal e como denunciou o IEM diante da Dirección Xeral de Patrimonio, do Instituto de Estudos do Territorio (IET) e do Concello de Baiona, debido á mala calidade do estudo de efectos sobre o patrimonio contido no proxecto. Asimesmo o Estudo de Impacto Ambiental non avalía convenientemente os efectos do proxecto sobre a fauna, a flora, os ecosistemas ou a paisaxe, circunstancia da que xa advertiu o IET para o PE Albariño I que ocupa parcialmente a mesma área de afección paisaxística.

Son evidentes os valores que atesoura a Serra da Groba, un espazo natural enclavado nunha das zonas con maior densidade poboacional de Galicia que sufre unha gran presión antrópica e que cómpre preservar e protexer para garantir a sustentabilidade do territorio. Xa en 2011 o LIC Serra da Groba foi proposto para a ampliación da Rede Natura 2000 ao abeiro do Anuncio do 21 de decembro de 2011 da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se sometía á participación do público a proposta de ampliación da Rede Natura 2000 de Galicia. Daquela a proposta foi desbotada por non ser considerada prioritaria.

«Hoxe, ante as graves ameazas que poderían condenar á Serra da Groba ó seu deterioro irreversible solicitamos»:

1.- Que se emita unha DIA DESFAVORABLE ó PE Toroña

2.- Á Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia que retire as Áreas de Desenvolvemento Eólico (ADEs) 157, 158 e 41, do Rexistro Eólico de Galicia que afectan á Serra da Groba.

3.- Ás administracións públicas, locais, comarcais, provinciais e autonómicas que realicen os trámites necesarios para incluír a Serra da Groba dentro da rede de espazos protexidos.

Non podemos permitir que se perdan os nosos valores culturais e patrimoniais, naturais, paisaxísticos, etnográficos. Debemos preservar os servizos ecosistémicos como unha garantía para as seguintes xeracións.

Colectivos que subscriben esta nota de prensa

 • Instituto de Estudos Miñoráns (IEM)
 • SOS Serra da Groba
 • Asociación Naturalista do Baixo Miño (ANABAM)
 • A Jalleira
 • CMMC de Oia
 • CS Fuscalho
 • AC Xuliva
 • AC A Velha na Horta
 • A Ría Non de Vende
 • Agrupaçom de montanha Augas Limpas
 • Asociación Cultural Berra Val Miñor
 • Asociación Treze Catorze
 • Bouzas Móvete
 • S. A Revolta
 • S. A Faisca
 • V. contra a Macrodepuradora do Lagares
 • Caleidoskopio
 • Clube Espeleolóxico Mauxo
 • Colectivo Xogo Descuberto
 • Foro Social de Cangas
 • A.S. Vigo
 • OAR Redondela
 • Plataforma Cidadá de Redondela
 • Plataforma Defende Mos
 • Salvemos Monteferro
 • Salvemos O Salgueirón
 • SOS Serra da Groba
 • Verdegaia
 • Voces polo Litoral de Teis
 • C.S. A Comuna (A Coruña)
 • Asociación de Comuneiros de Chá (Ferrol)
 • Co-mando Ghichas
 • Nova Escola Galega
 • Plataforma veciñal Quijote (Outes)
 • APEOM
 • Comité de defensa das Rías Altas
 • Asociación A-Legre
 • Asociación Aire Limpo (As mariñas-Mandeo)
 • ADEGA (Delegación de Vigo)
 • Plataforma pola protección da Serra do Galiñeiro
 • A Ría Non se Vende
 • C. Berra Val Miñor
 • VV. e Cultural Casco Vello
 • ADEGA
 • AGA (Asociación Galega Apicultura)
 • Amigos da Terra
 • «ViaxaMos no tempo»
 • Permacultura «Eiras de Miño»
 • Trece Catorce
 • Veciños de Chenlo
 • Veciños de Valladares
 • Veciños de Vincios
 • Asociación A Groba
 • Asociación Cultural Pedraghullo
 • Asociación Mundo Minero
 • Bembribe: Pena Cabalaria
 • C. As Pedriñas
 • M.V.M.C. de Chaín
 • M.V.M.C. de Couso
 • M.V.M.C. de Valadares
 • M.V.M.C. de Vincios
 • M.V.M.C. de Zamáns
 • S. A Revolta
 • S. Lume
 • Club Escalada Montaña Azimut
 • Club Montañeiros Celtas
 • Club Peña Trevinca M.G.
 • Clube de Montaña Xistra
 • Clube Espeleolóxico Mauxo
 • CS A Faisca
 • Escalada Sostenible Galicia
 • Federación AA.VV. Eduardo Chao – Vigo
 • Federación Galega Montañismo
 • Grupo de Montaña Alud
 • Instituto de Estudos Miñoráns
 • Outro vigo é posible
 • Plataforma Defensa da Ría Cíes
 • Salvemos Monteferro
 • SOS Serra da Groba
 • Verdegaia