CEDIDA // Trabajos forestales en el Monte Santa Trega

A Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Camposancos ven de firmar  o pasado día 26 de outubro un convenio de colaboración na Secretaría do Concello de A Guarda, con a Deputación de Pontevedra, o Concello e o Padroado Municipal para a creación e consolidación de un parque forestal que abranguirá 19 hectáreas do Monte Santa Trega. 

Imos fecer unha intervención do monte Trega, que consistirá en eliminación de especies invasoras nas 19 hectáreas. En 11 hectáreas podaremos as árbores esistentes e faranselle tallas de formación en outras 15”, indicou Fernando Martínez, presidente da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Camposancos .

Asemesmo, Martínez explicou que se prantarán en cinco hectáreas 1.300 árbores de frondosas e arbustos, carballos de distintas especies, oliveiras, Spina Cristi, Árbol de Judas, etc.

Achegas e orzamento :

  • Orzamento totál do Proxecto  25.046.88 €

Achegas:

  • Deputación: 17.118 €
  • Concello Padroado: 3.000 €
  • C. M. de Camposancos: 4.928.88 €

Estes traballos teñen que ser certificados en xuño do 2019