RUBENS // Museo do Mar de A Guarda

O Concello da Guarda selecciona unha praza de persoal: encargado/a do Museo do Mar, para a contratación en réxime laboral temporal concretado dunha praza que quedou vacante por renuncia do seu titular, en tanto non se proceda á súa provisión definitiva ou se amortice.

Xornada laboral e horarios: 15 horas semanais. Sábados, domingos e festivos.

Verán: de 11:00 a 14:00 horas e de 18:00 a 21:00 horas. (do 15 de xuño ao 15 de setembro ambos inclusive).

Inverno: de 11:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 19:00 horas.

Retribucións: salario bruto mensual de 364,78 euros (excluídas pagas extraordinarias).

Titulación esixida : título de graduado escolar, ESO ou equivalente.

As bases completas da convocatoria están a disposición dos interesados no rexistro do Concello en horario de 9:00 a 14:00 horas de luns a venres, e na sede electrónica do concello dende a publicación do presente anuncio ata o 30 de xullo de 2019, data na que remata o prazo para a presentación de instancias.