Vista Baiona Área
MONTE REAL CLUB DE YATES DE BAIONA

A riqueza ornitolóxica da provincia de Pontevedra chegará a todos os fogares a través da serie documental “España, a terra prometida”, que TVE estreará a tarde deste domingo. Esta produción de catro capítulos mostra a variedade de ecosistemas e o potencial ecoturístico que atesoura o territorio estatal, e destaca as Rías Baixas entre os destinos con maior proxección polas súas condicións naturais, que a converten nun paraíso para numerosas especies de aves.

O documental, patrocinado pola Deputación de Pontevedra a través de Turismo Rías Baixas, reflicte o comportamento das rías como enclaves dinámicos ao recibir a visita de abundantes anátidas e limícolas invernantes, así como a aves que acoden nos seus pasos migratorios. Entre outros ámbitos de gran riqueza e variedade ornitolóxica, a serie mostra o complexo intermareal Umia-O Grove, cuxas poboacións de aves acuáticas invernantes e migradoras atraeron a atención de afeccionados ao birding de todo o mundo. A súa paisaxe cambiante achega múltiples oportunidades ás aves acuáticas e supón un atractivo escaparate para os e as amantes da ornitoloxía. Os cantís mariños e as illas constitúen ademais enclaves perfectos para diversas aves mariñas. O Parque Nacional das Illas Atlánticas é un dos seus grandes referentes, e acolle a colonias de corvo mariño moñudo, de pardela cincenta e de gaivota patiamarilla.

Gran proxección ecoturística

“España, a terra prometida” proxecta ao mundo o gran potencial ornitolóxico do país. En todos os capítulos da serie exponse a riqueza de ecosistemas para as aves e a súa capacidade para dinamizar o territorio, xerando aproveitamento económico dunha forma sustentable e respectuosa coa natureza. A provincia de Pontevedra constitúe, segundo testemúñase no documental, un dos territorios españois con maior potencial ornitolóxico.

O primeiro capítulo narra como a combinación de ecosistemas, a súa variada climatoloxía e o seu especial emprazamento, fan de España un verxel ideal para os animais que mellor simbolizan a liberdade e a beleza: as aves. Un territorio que fusiona a esencia de Europa coa do continente africano, terra que alberga ambientes de ambos os continentes. Un lugar que pola súa particular localización, exerce tamén de ponte entre ambos os mundos.