Alumnos da Guarda participan nun Pleno Escolar

Este xoves celebrouse no Salón de Plenos do Concello da Guarda, unha sesión do Pleno Escolar que se organiza con carácter anual e que nesta edición contou coa participación dos alumnos de 1º do Ciclo Superior de Administración e Finanzas e de 2º do Ciclo Medio de Xestión Administrativa, contando entre o público asistente con usuarios do Centro San Xerome, o Alcalde da Guarda e a Concelleira de Cultura.A Corporación municipal estivo composta do seguinte xeito:

Grupo municipal PSOE:

 • Neftalí González Rivas (Alcalde).
 • Gabriel Álvarez Alonso.
 • Cristian Lomba Álvarez.
 • Jorge Lomba Álvarez.
 • Ana Mª González Méndez.
 • Laura Rodríguez Rodríguez. (2º CMXA)
 • Jennifer Barbosa Álvarez. (2º CMXA)

Grupo municipal PP:

 • Sandra Sobral Enes.
 • Leticia Martínez Villasenín.
 • Laura Villa Rivero.
 • José Luis Linárez Carrasco.
 • Borja Araújo Alonso. (2º CMXA)

Grupo municipal BNG:

 • Jéssica González Martínez.
 • Marisa Araújo Rodrigues.
 • Carlota Otero Giráldez.

Grupo Mixto:

 • Victoria Portela Blanco.
 • Ángeles Villasenín Álvarez.

Esta actividade realizase co fin de que os alumnos guardeses se involucren nas institucións democráticas e participen na política municipal traballando con propostas e mocións, que foron moi debatidas durante a sesión plenaria.

ORDE DO DÍA:

 Punto 1. Aprobación acta da reunión anterior.

Punto 2. Información da Alcaldía sobre os traballos de remodelación e actualización do alumbrado público.

Punto 3. Información da Alcaldía do estado das obras de humanización de Concepción Arenal

Punto 4. Proposta da Alcaldía sobre a creación do programa permanente de formación para persoas en paro. – Aprobada unanimidade

Punto 5. Proposta do grupo muncipal do BNG para a organización de actividades no Castelo de Santa Cruz e promoción do turismo. –

Punto 6. Proposta do grupo municipal do PP para a creación da oficina municipal de promoción, información e tramitación de iniciativas para o emprendemento e o autoemprego. –

Punto 7. Proposta do grupo municipal mixto sobre a creación do “Polideportivo A Guarda”. – Aprobada.

Punto 8. Rogos e preguntas.