monte_pinos
ALFREDO // Archivo

O Presidente da Comunidade de Montes de Camos convócao/a pola presente, á Asemblea Xeral Extraordinaria que se celebrará na Casa da Cultura de Camos.

A convocatoria será o día 8 de xullo, domingo, as dez (10:00) horas en primeira convocatoria por imperativo legal, e as doce (12:00) horas en segunda convocatoria, para tratar os seguintes puntos do Orde do Día:

  1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da asemblea anterior.
  2. Inicio do procedemento aprobado para depurar o censo de comuneiros.
  3. Información do estado das cortas e xestións contables efectuadas.
  4. Revogación do acordo de cesión de 3 ha, aprobado o 23 de maio de 2004.
  5. Toma de contacto con propietarios de parcelas ubicadas no inicio da   contorna do parque forestal “Matos-Rio Taboas”, para a aprobación, de permutas ou compras, se proceda, nunha vindeira asemblea.
  6. Aprobación se procede, de obras de mellora na CC e da compra dunha desbrozadora e dun proxector para as asembleas.
  7. Exposición, e aprobación se procede, da proposta achegada dende TelecomIbérica para o emprazamento de Orange.
  8. Rogos, preguntas e outras consideracións.