ALFREDO

Ante a situación insostíbel que están a padecer os veciños da Guarda pola falta de persoal facultativo no Centro de Saúde, o BNG ven de solicitar unha reunión de portavoces dos grupos municipais para levar adiante unha reclamación conxunta diante da Consellería de Sanidade da Xunta de Galiza, co fin de que cubra as baixas do persoal sanitario do ambulatorio.

O portavoz do BNG na localidade, Anxo Baz, afirmou, “levamos anos denunciando a falta de medios do PAC da Guarda e propoñendo en todos os Orzamentos que presenta a Xunta de Galiza, que se dote ao centro dunha ambulancia medicalizada, do servizo de raios ademais dun equipo médico a maiores para urxencias. A toda esta problemática únese nos últimos tempos a falta de facultativos no Centro de Saúde”.

Noutro momento o portavoz nacionalista indicou, “non é tolerable esta situación, polo que desde o BNG, apoiaremos todas as iniciativas que conduzan a esixirlle a Consellería de Sanidade da Xunta de Galiza que cese nos recortes en sanidade e que dote ao Centro de Saúde e ao PAC da Guarda dos medios materiais e humanos necesarios».