El Partido Popular de Gondomar denuncia la falta de control en la ejecución de las obras que realiza el Concello, comprometiendo varias subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de Pontevedra en el Plan Concello 2018-2019, al no cumplir el plazo de ejecución de las mismas.

Non é lóxico que se perdan tantas subvencións, aparte das que non nos conceden por non solicitalas, co goberno máis caro e con mais dedicacións que tivo nunca Gondomar. Non están repercutindo os soldos en máis  inversións para o noso pobo, mais ben todo o contrario”, reflexiona la portavoz del PP gondomareño.

“A mediados do pasado mes de xuño a Deputación Provincial de Pontevedra remitiu un escrito ao concello de Gondomar advertindo que este ente tiña varias obras pendentes de executar e que o prazo para o remate das mesmas era o 31 de xullo, debendo estar totalmente xustificadas o 31 de agosto. As obras sobre as que advertía a entidade provincial están, entre outros, o “parque lúdico e canino”, o “ascensor da casa da cultura”, o camiño de Sequeirós ou o “camiño de Chapurra, os Campos e Lameiro” en Couso, proxectos nos que a día de hoxe membros do Partido Popular de Gondomar puidemos comprobar como os operarios seguían traballando nas obras, polo que non poden ser certificadas na data límite de prazo que estaba establecida no 31 de xullo”, aseguran los populares.

Este hecho, dicen, pone en riesgo las subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de Pontevedra que podría finalizar en la revocación de las mismas, con la pérdida del derecho al cobro, “ao igual que sucedeu o ano pasado coa subvención da pasarela peonil sobre o río Miñor e que finalmente tivo que ser pagada integramente polo concello ao ser executada fora do prazo establecido no Plan Concellos”.

Los populares advierten que la falta de control por parte del gobierno municipal de las obras que ejecuta el Concello o la no ejecución de las mismas lleva acumulando la pérdida de las subvenciones por importes superior al millón de euros. Recuerdan la pérdida de la subvención a la pasarela peatonal por importe de 67.000 €, el camino de Cernada en Vincios por mas de 75.000€, el arreglo de la carretera de A Pasaxe por importe de 120.000€, parte de las subvenciones al Centro de la Información a la Mujer “que o concello tivo que devolver varios anos, por máis de 30.000€, ou o tanque de tormentas por importe superior a 600.000€, así como varias subvencións que non foron concedidas ao non presentar a documentación ou non concorrer á convocatoria”.

Gondomar ten o goberno municipal con máis dedicacións exclusivas da historia e isto non se está reflexando en unha mellor administración nin un mellor servizo aos veciños, sobre todo os das parroquias que cada vez están máis abandonadas. Non é normal que a oposición teña que facer o control das obras adxudicadas que son mal executadas ou fora de prazo, isto debería ser unha labor propia do goberno municipal que non está asumido. Parece que o único que importa ao Sr. Ferreira é a foto”, argumenta Paula  Bouzós, portavoz del Partido Popular de Gondomar.