Pleno Tomiño, mayo 2021

El Partido Popular de Tomiño solicita anular y dejar sin efecto la modificación puntual número 9 del Plan Xeral de Ordenación Municipal, porque “nin se axusta á Lei nin defende o intereses xeral dos veciños do concello”. El grupo municipal presentó alegatos al documento, con el fin de “antepoñer os intereses dos veciños e do propio concello a unhas actuacións que distan moito da realidade urbanística de Tomiño. En esta línea, el portavoz popular Esteban González Miranda reclama “ao Goberno local que reflexione sobre esta proposta e reconduza o plan aos verdadeiros intereses do concello e da poboación”.

Los populares critican que las previsiones de crecimiento que plantean desde el Gobierno, exceden las necesidades reales del Concello, ya que en el PXOM vigente aínda hai parques de vivendas pendentes de desenvolver e xa queren facer unha reclasificación de terreo para incluír preto de 500 vivendas novas de tipoloxía de bloque, ou o que é o mesmo, unha edificabilidade residencial de 53.460 metros”. Una decisión que, además, -dicen- “reclasificar solo rústico e pasalo formalmente a solo urbanizable residencial, dobrando así a edificabilidade vixente actualmente”.

Están desprotexendo un solo rústico que por Lei se atopa preservado do desenvolvemento urbanístico para convertelo en edificios en bloque impropios dun solo rústico”, cuestiona. Y, por el contrario, señala, esta modificación también implica alterar zonas verdes previstas en el PXOM, así como de sus equipamientos. “Estes cambios que trae o Goberno Local supoñen, entre outras cuestións, discriminar a uns propietarios fronte a outros. Mentres a uns propietarios se lles recalifica o chan de rústico a urbanizable, a outros se lles cambia de urbanizable a zona verde”.

Por eso, piden que el Gobierno Local paralice esta modificación y reflexione sobre sus intenciones reales. “Esta modificación non xustifica o financiamento do desenvolvemento que se proxecta, nin a capacidade económica que terá que ter o concello a estes efectos, e tampouco se contempla un verdadeiro estudo da urbanización, coas necesarias reparcelacións e compesancións ds terreos e os custos que iso supón para os propietarios afectados, a quen non lls e lles informa, no documento, das repercusións que este proxecto ten”.