ALFREDO

nuevas líneas, nuevos horarios y nuevos recorridos, desde “Manifesto Miñor” vienen recogiendo diferentes quejas de muchas personas usuarias que entienden que las paradas establecidas “non se encontran nos lugares máis axeitados ou, simplemente que non existen onde serían de máis utilidade”.

Por este motivo, Manifesto Miñor presenta una moción que será debatida en el próximo pleno de la Corporación Municipal de Gondomar “sobre este asunto tan necesario e que pode axudar á mobilidade de moitos veciños”.

En concreto, dicen, “recollemos a proposta dos veciños das parroquias de Vilaza e tamén de Parada sobre a necesidade de establecer varias paradas de bus que lle faciliten un acceso cómodo a ese novo servizo de transporte, pois non ten sentido que o bus que vén de Nigrán e baixa pola Areiña non teña parada nese barrio obringando ás persoas usuarias a camiñar 2km ata Estación de Autobuses na Vila de Gondomar cando lle pasa por diante da porta”.

La implantación del nuevo servicio de transporte publico en la comarca, con nuevas líneas y nuevos recorridos, y después de pasado un tiempo prudencial que ya permite saber o conocer las carencias de las misma, “toca agora comezar a corrixir eses fallos como este do que falamos que lle afecta á veciñanaza de Vilaza e Parada”.

En resumen, explican desde Manifesto, se trata de habilitar una parada en el cruce de a Areiña y otro más abajo en Vilaza. “Esta foi a proposta que se lle fixo á Corporación Municipal e que non deu tempo a debater, o que non quita que o Goberno Municipal mova ficha».

Por todo iso instamos ao Goberno do Sr. Ferreira a:

1º.- Dirixirse á empresa concesionaria (LUGOVE) e á Consellaría de Transporte da Xunta de Galicia para lle solicitar a implantación dunha parada na Areíña e outra en Vilaza, en lugares a estudar que sexan de  utilidade e seguridade para as persoas usuarias. 

2º.- Proceder a estudar o resto dos percorridos e a utilidade das paradas existentes e doutras novas que for necesario implantar.