El gobierno de Nigrán aprobó en el Pleno extraordinario de ayer restablecer el 0,6% de coeficiente del IBI urbano que rigió hasta 2016 con el fin de mantener el equilibrio presupuestario. Fue precisamente este mismo gobierno quien decidió en el 2016 bajar el coeficiente al 0,5% (el mínimo legal es del 0,4% y el máximo de un 1,5%) al ser posible en ese momento esa rebaja y mantener al mismo tiempo el balance económico.

«A situación nestes últimos 7 anos cambiou moito: de 260.000 € que investíamos en ‘Axuda a Domicilio’ a 1 millón de euros que terá o vindeiro contrato, ou de ter que abonar 0 euros á Xunta en concepto da depuradora a preto 400.000 €; así como 650.000 € a Sogama, 80.000 € polo transporte metropolitano, 70.000 € á Escola Infantil ‘A Galiña Azul’… Todo elo sumado á suba da electricidade de 540.000 € a 900.000 €, polo tanto, se queremos seguir gobernando de xeito responsable e atendendo á veciñanza como merece, debemos regresar ao coeficiente de 2016″, explica el alcalde, Juan González.

El regidor incide en que regirá en el ejercicio 2024 manteniéndose las mismas bonificaciones que existían (familia numerosa, entidades de interés social, centros de enseñanza…). «Esta situación non é única en Nigrán porque a todos nos afectan as mesmas medidas da Xunta, por iso moitos concellos xa actualizaron o coeficiente, como poden ser O Rosal, A Guarda, Sanxenxo, Vilanova de Arousa, Marín, Pontecaldelas ou Meaño; outros moitos o irán facendo nos vindeiros meses», adelanta.

El resultado de pasar del 0’5% al 0,6% se traducirá en que un recibo de 168,98€ por un piso de 120 m2 en el casco urbano de Nigrán pasará a 202,78 € (igual cantidad que pagaba antes de 2016). «É un incremento que o común dos veciños non notará porque son 30 € máis ao ano nun piso medio, nas grandes propiedades o aumento será de 60 € aproximadamente; é dicir, pagarán no 2024 o mesmo importe que viñeron abonando ata 2016, polo que consideramos que é unha suba moi pequena que só notarán os patrimonios grandes», explica el regidor, quien incide en que el gobierno local nunca aceptó actualizar los valores catastrales, que datan en el municipio de 1994, «porque o prezo das vivendas nestes últimos 30 anos subiu moitísimo, especialmente en Nigrán, e esa revisión si sería realmente prexudicial para o peto de toda a veciñanza» y tampoco aproximarse al máximo legal permito de coeficiente, que es un 1,5% (casi el triple).

«A alternativa a manter o coeficiente no 0,5% traduciríase de xeito directo en que non se podería contratar o próximo Servizo de Axuda a Domicilio co orzamento de 1 millón de euros necesario para atender de verdade a toda a veciñanza que ten dereito a esta prestación. Sabemos que é unha medida impopular pero resulta imprescindible se queremos gobernar de xeito responsable e sen esquecernos de quen máis o precisa», resume el alcalde, quien añade que, “precisamente a boa xestión económica do Concello permite que manteñamos a Contribución moi baixa, lonxe do 0,91% de Vigo e igual que na Guarda (0,6%)”.

Nigrán restablece el 0,6% de coeficiente de IBI urbano que rigió hasta 2016