Herido un operario que cayó por una escalera en el centro de salud de A Xunqueira
ALFREDO // PAC A Xunqueira.

Dende a Concellería de Servizos sociais e a de accesibilidade do Excmo. Concello de Baiona, informan que o Centro de Saúde do Val Miñor e, concretamente, o departamento de Traballo Social dependente do SERGAS, encontrase «baleiro» mentres o técnico desfruta das súas vacacións.

Este servizo responde ás necesidades tan consideradas pola súa tipoloxía que non pode quedar sen atención os seus usuarios.

“Sabedores da necesidade e, por tanto, da inmoralidade e inxustiza co que os responsables da Sanidade obvian esta situación, vémonos na obriga de facer público a gravidade dos feitos relatados, esperando que se tomen medidas urxentes na prioridade de atención as persoas demandantes”, sinalan dende o concello de Baiona.