ALFREDO

O Concello do Rosal infirma que, dende o día 30 de setembro ata o 7 de outubro de 2019, encóntranse expostas ó público as listas do censo electoral a efectos de, durante o mesmo período, formula-las reclamacións aquelas persoas omitidas no mesmo ou con datos que non sexan correctos.

A consulta e, no seu caso, a reclamación realizaranse no concello, en horario de 8:00 a 15:00 horas.