Concello de Gondomar
ALFREDO // Concello de Gondomar.

La Concellería de Turismo del Concello de Gondomar tenía previsto publicar una guía turística del municipio en tres idiomas y con 35 rutas de senderismo. Pero los votos en contra de la oposición a la modificación presupuestaría propuesta por el Gobierno en minoría podría truncar el proyecto.

El Concelleiro de Comercio y Turismo, Xosé Antón Araúxo, manifestó que “as decisión de PP-CABE e independentes pon en grave perigo a chegada dos 16.300 euros concedidos pola Deputación para a Guía Turística de Gondomar”.

Asimismo, Arauxo añadió que la oposición pretenden que las áreas de Deportes o Comercio y Turismo queden ahogadas sin poder ejecutar sus proyectos. “Prefiren que os cartos queden no escuro pozo dos remanentes antes que dean vida e vaían destinados á cidadanía”.

Por se non fose pouco o dano que causan, coa súa decisión tamén están estragando a posibilidade de acceder aos fondos europeos “Leader”, na que temos elaborado un proxecto  de 30.000 euros que facilitará a accesibilidade a persoas con mobilidade reducida, ou doutras discapacidades, a enclaves singulares do noso patrimonio” concluyó el responsable de Comercio y Turismo.