CONCELLO

Onte rematou o obradoiro “Outras Formas de Querer” impartido pola educadora familiar do Concello do Rosal aos grupo de 1º ESO no CPI Suárez Marquier .

Preto de 60 mozos e mozas de 13 e 14 anos de idade traballaron o temas das relacións de parella na adolescencia ao longo de dúas sesións.

Temas como o control, o acoso, a chantaxe emocional ou os celos foron tratados de xeito participativo entre o alumnado.

Tanto este obradoiro de Outras formas de querer que acaba de rematar cos grupos de 1º ESO, como cos restantes obradoiros de Afectividade levados a cabo cos grupos de 2ºESO e Sexualidade cos grupos de 3ª ESO, son parte da programación anual que xurde da colaboración entre o concello do Rosal e o CPI Suárez Marquier.

Case 200 alumnos e alumnas de entre 12 e 16 anos de idade traballaron neste curso 2018-2019 as emocións, sentimentos e relacións de parella, de cara a fomentar o bo trato e previr a violencia de xénero entre os máis novo/as.