El contrato de gestión integral del Servicio Municipal de abastecimiento de agua y saneamiento de Nigrán, fue adjudicado el 25 de junio de 1992 por el Pleno, y establecía dentro de la cláusula 2ª, relativa a la duración del contrato, que «A duración do contrato será de vinte e cinco anos contados a partir do comezo do mesmo, prorrogables tacitamente por períodos de cinco anos ata o máximo legal de 50 anos, agás denuncia expresa por algunha das partes contratantes, notificada polo menos un ano antes ao seu vencemento».

El gobierno de Nigrán ya prorrogó dicho contrato hasta el 30 de septiembre de 2022, al rechazar el grupo municipal del PSOE, con la abstención del PP, la propuesta de remunicipalización formulada en el pleno de abril de 2016 por el grupo municipal de Nigrán Decide, en el que participaba Esquerda Unida.

“Nese pleno, para xustificar o rexeitamento do grupo municipal socialista, o alcalde sinalou que unha auditoría, débese levar a cabo para contar cos elementos para esa mellor decisión. Sen embargo, o goberno municipal non realizou ningunha auditoría do servizo, a pesar de estar orzamentada”, explican desde Esquerda Unida Nigrán, y aseguran que, “finalmente, este xoves 30 de setembro, último día para poder facelo segundo se estipula no contrato, non denunciou o contrato, prorrogándoo durante cinco anos mais, até 2027”.

Para José Cuevas, portavoz de Esquerda Unida en Nigrán, está claro que, “a pesar de ter a etiqueta de socialista, o goberno de Nigrán non aposta pola recuperación dos servizos públicos esenciais privatizados, como é o do abastecemento de auga. Compre lembrar que, como se documentou na pleno celebrado en 2016, o Tribunal de Contas, no seu Informe 1.010 de fiscalización do sector público local do ano 2011, asegura que a xestión privada dos servizos básicos como o abastecemento de auga e saneamento, custan á cidadanía máis dun 10% máis que na xestión directa, e, ao mesmo tempo, a xestión privada ten un 25% máis de perdas de auga que a xestión pública. Por outra parte, a oposición, neste caso o partido popular, parece que non se preocupou do tema, xa que non realizou tipo de iniciativa con relación a esta cuestión, converténdose en cómplice do goberno municipal na prorroga deste servizo”.