A concellería de Xuventude e Emprego do Concello de Gondomar vai por en marcha unha iniciativa formativa para as persoas que non teñan formación básica necesaria para acceder a certificados de profesionalidade que permitan insertarse no mercado laboral.

Este curso formará as persoas nas catro competencias clave e as preparará para que se presenten o exame que realizará a Consellería de Economía, Empleo e Industria.

Unha vez superado ese exame, poderán acceder os certificados de profesionalidade do nivel 2, para calquera das 26 familias profesionais existentes.

Este curso que comezará a partir do 19 de febreiro ata o 22 de maio, terá unha clase presencial á semana na que se traballarán as competencias de: matemáticas, inglés, lingua galega e lingua castelá.

Para inscribirse cubrir anexos (CDL ou OMIX) e entregalos no rexistro do Concello durante o período de inscrición que rematará o día 14 de febreiro. Para máis información chamar ao 986.369.746 ou 986.384.020.