José Ángel Fernández Rodríguez, Voceiro do Grupo Político Municipal do PP de Tui

El Grupo Municipal del Partido Popular de Tui califica de “desfachatez” el anuncio de ampliación del Polígono Empresarial de Areas por parte del Grupo de Gobierno Municipal y del delegado de la Zona Franca de Vigo.

“Compromisos de pura propaganda electoralista cun trasfondo que deixa entrever unha vez máis a nefasta xestión que o Goberno Central ten feito na nosa cidade, con promesas de aparencia pero baleiras de contido”, señalan los populares.

Mediante una nota de prensa enviada a los medios, el Gobierno Municipal y Zona Franca de Vigo declararon que a lo único que se comprometen “é a facer un estudo e a seguir cunha política de pantalla, ausente de contido, e con estudos e máis estudos, e convenios e máis convenios, pero con poucas realidades. Estes anuncios como nota de prensa aparentan moi ben pero a súa ineficacia práctica é evidente”, afirma el portavoz del PP en Tui José Ángel Fernández y matiza que “na iniciativa do noso Concello esquécese de contar co verdadeiro motor deste e doutros espazos industriais que foi, é e será, a Xunta de Galicia; verdadeiro titular das competencias que se imbrican no desenvolvemento dos chans industriais”.

El parque empresarial de Areas, cuyo promotor fue la entidad “Xestur” participada por la Xunta de Galicia y que cuenta con 72 parcelas, muchas de ellas aún vacías y sin actividad, “precisa dun desenvolvemento e modernización que se consegue cunha mellora en infraestruturas e conectividade, tal e como se está a avanzar co apoio decidido da Xunta de Galicia. A nosa área empresarial contará gracias ao Goberno Autonómico, cunha conexión directa co vial da altas prestacións Tui – A Guarda, infraestrutura que actualmente xa está en fase de licitación”, asegura Fernández.

Preténdese confundir á cidadanía, con novas que na práctica deveñen ineficaces para atraer a implantación de novas empresas e xerar emprego no noso chan industrial; xerando unhas falsas expectativas para a vindeira etapa post-covid e debuxando castelos no aire”, concluye el portavoz popular.