El comandante naval del Miño, Juan Díaz, y el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada

O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, visitou esta mañá a sede da Comandancia Naval do Miño, ubicada en Tui, onde se reuniu co comandante naval, capitán de corbeta Juan Díaz Rodríguez, acompañado pola subdelegada do Goberno na provincia de Pontevedra, Maica Larriba. Posteriormente, o delegado percorreu uns quilómetros do tramo internacional do río Miño a bordo do patrulleiro “Cabo Fradera”, onde coñeceu o traballo que desenvolve esta unidade da Armada Española.

Dende alí, o delegado destacou o importante papel que xoga a  Comandancia Naval do Miño para garantir un uso seguro e un aproveitamento sostible do tramo internacional do río Miño. Javier Losada lembrou que é unha zona cunha importante riqueza natural, patrimonial e histórica ademais do seu compoñente de fronteira internacional e que isto esixe unha adicación exclusiva e minuciosa. Ademáis, destacou o papel que desempeña a Comandancia nas relacións entre o sur de Pontevedra co Norte de Portugal a través dos contactos que mantén coas autoridades locais portuguesas e coa Marina do país veciños. Losada trasladou ao comandante naval do Miño o recoñecemento pola súa tarefa de fiscalización, xestión e vixiancia do tramo máis relevante do río Miño,

A Comandancia Naval do Miño foi creada no ano 1989 polo  R.D. 1333/88 no cal se establecían as zonas marítimas e a división do litoral en provincias e distritos marítimos. Este decreto establece que desempeñará os labores encomendados á Armada en virtude dos acordos entre España e Portugal relativos ao Tramo Internacional do Río Miño (79 quilómetros)

Desde a súa sede en Tui exerce as funcións de xestión administrativa do Río Miño, (expedición de licenzas de caza e pesca, control de obras realizadas nas marxes do río e da explotación dos recursos naturais) así como as funcións de vixilancia e policía no río.

Están adscritos a esta comandancia o Patrulleiro de Vixiancia Interior «Cabo  Fradera», o cuartel de Tui, os destacamentos navais establecidos ao longo do río (Camposancos, Forcadela, Salvaterra e Arbo), e os botes e embarcacións menores asignados ás devanditas dependencias

Ademais de encargarse da dirección da  Comandancia, o comandante naval do Miño é quen ocupa a Presidencia da Delegación Española da Comisión Permanente Internacional do Río Miño (CPIRM) mentres que o Capitán de Porto de Caminha (Marinha Portuguesa), fai o propio por Portugal. Esta comisión está constituída por representantes de diversos sectores da Administración de ambos os países e está subordinada á Comisión Internacional de Límites, que depende do Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación.

A Comisión ten por finalidade principal o estudo e preparación de propostas tendentes a mellorar condiciónelas bio-pesqueiras do río Miño, entre outras atribucións.