O II Congreso Escolar de Educación Ambiental sobre Compostaxe reúne a representantes de sete centros de ensino da provincia, no cal participa o IES Terra de Turonio de Gondomar, que desenvolveron un proxecto propio no ámbito da compostaxe e que participaron no programa educativo do Plan Revitaliza organizado pola Deputación de Pontevedra contando co deseño e supervisión do CEIDA.

Neste curso percorréronse numerosos centros de ensino da provincia dando a coñecer pautas para a prevención e manexo dos residuos urbanos en xeral e da compostaxe da fracción orgánica en particular. A formación procura ser relevante e emotiva, baseándose na aprendizaxe significativa, e poñendo ao alumnado “no centro da ecuación”.

A visión protagonista do alumnado estase a facer patente no congreso escolar, que foi convocado na primeira parte do curso lectivo, cando os centros educativos tiveron que presentar un proxecto. Os centros escollidos desenvolveron o seu proxecto no centro ao longo do curso, e chegado o mes de maio “toca facer a avaliación e posta en común dos resultados, unha tarefa que no congreso escolar chegará da voz dos seus protagonistas, o estudantado”, explican dende o Ceida.

Proxecto Os supervermes do IES Terra de Turonio de Gondomar:

O seu proxecto céntrase na vermicompostaxe e incluie:

  1. Exploración de ideas previas sobre a produción de residuos e a necesidade de reducir, reutilizar e reciclar.
  1. Recoñecer a compostaxe como un proceso natural de reciclaxe dos residuos orgánicos obtendo un material útil.
  1. Búsqueda de información sobre o proceso levado a cabo polos vermes no proceso da vermicompostaxe.
  1. Deseño, fabricación e posta en marcha dunha vermicomposteira que axeitada ao contexto do alumnado.
  1. Actividades de laboratorio para identificar a anatomía e fisioloxía das miñocas.
  1. Identificación de outros organismos que interveñen no proceso de compostaxe.
  1. Realización da campaña da promoción do uso do vermicomposteira no centro e nas familias: carteis explicativos, tríptico informativo para os fogares e vídeo divulgativo.
  1. Mantemento da vermicompostera e observación do proceso semanalmente con rexistro científico de datos.
  1. Avaliación do traballo realizado.