Polígono de A Pasaxe, Vincios
ALFREDO // Polígono de A Pasaxe, Vincios

La agrupación local quiere mostrar todo su apoyo a la Asociación Plataforma AGAPA ante las declaraciones vertidas por el Sr. Alcalde de Gondomar, Francisco Ferreira, en las que “ameaza” con tomar acciones legales contra esta.

La formación morada pone de manifiesto que la información dada por la plataforma solo incide en lo que se recoge en la sentencia judicial emitida el 31 de agosto por el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Vigo que declara nulo el acuerdo aprobado en sesión plenaria el 5 de noviembre del 2020 para acometer las obras en dicho polígono.

“Dita sentenza considera que a aprobación plenaria non se axustaba a dereito ao tramitarse o proxecto como un proxecto de obra e non un proxecto de urbanización, onde para o primeiro a tramitación, aprobación e execución se rixen pola lexislación de réxime local e para o segundo se tería que recorrer á lexislación urbanística”, señalan desde Podemos.

“O Alcalde de Gondomar, Francisco Ferreira, debe cumprir co recollido na sentenza, paralizar as obras, volver a presentar o proxecto como de urbanización coas modifcacións que sexan precisas, a pertinente exposición pública do mesmo e a evaluación ambiental simplificada que se require, e deixar de atrasar o proxecto pola súa mala xestión”, apuntan desde el Círculo de Podemos en la villa.

También quieren expresar que no entienden la última petición hecha por el BNG en la que solicitan la comparecencia del Sr. Alcalde para dar explicaciones sobre este tema, “xa que o proxecto aprobouse unánimemente en sesión plenaria, polo que os e as Concelleiras da oposición coñecian perfectamente o expediente e como se presentou dito proxecto”, explican.

“Esto pon de manifesto que dende o BNG e as outras formacións que compoñen a corporación, coñecian perfectamente o expediente e a ampliación que se ven dando de dito polígono totalmente anómala e non conforme a dereito ao estar a facerse en chan rústico, co que á hora de votar en sesión plenaria o proxecto de obra, e non de urbanización como tiña que haberse feito, de existir responsabilidade xurídica, esta é compartida plenamente polas forzas políticas que votaron a favor de dito proxecto” señalan finalmente desde la agrupación morada.