ALFREDO

Ante la situación crítica de una familia que va a ser desahuciada el próximo lunes, Podemos Nigrán, Esquerda Unida, Plataforma de usuarias afectadas por S.S. de Nigrán, y la Asociación Rebeldía solicitan al alcalde de Nigrán que adopte las medidas necesarias para evitarlo.

“Segundo manifestaron as vitimas do desafiuzamento, o Concello de Nigrán unicamente facilitou axudas por valor de 900 euros, sen embargo, segundo bases específicas que rexerán a concesión de axudas á inserción social e para emerxencias sociais, en supostos de excepcional gravidade, a concelleira delegada competente en materia de servizos sociais poderá propor incrementar o numero de axudas para atender convenientemente a necesidade sobrevida, sempre que estea debidamente xustificado e avaliado nun informe da traballadora social, polo que instamos ao alcalde a que ordee á concelleira delegada en Servizos Sociais, a que se aumenten o número de axudas neste caso, polo menos, até que reciban o RISGA que actualmente está en tramitación”, apuntan desde la Plataforma de Usuarias Afectadas por S.S. de Nigrán.

Antía Fernández, portavoz de Rebeldía, puntualiza que, según la familia afectada, esta no fue informada por parte del departamento de Servicios Sociales de Nigrán de las medidas de protección a las que tienen derecho frente un desahucio, “nin se emitíu un informe de vulnerabilidade que permitiese frealo”.

Desde el año 2017 existe en Nigrán una vivienda de integración social y el actual alcalde de Nigrán declaró en su día que “a vivenda é un dereito básico das persoas que contribue a súa integración social, polo que é moi importante que Nigrán conte con esta casa para poder dedicala a casos de emerxencia”.Este é un caso claro de emerxencia, polo que se non aumenta as axudas de emerxencia social ou se encontra unha alternativa habitacional, é o momento de empregar esta vivenda temporalmente para este destino”, señala José Cuevas, portavoz de Esquerda Unida.

Lucía Chamorro, integrante del Consejo Coordinar Provincial de Podemos, lamenta la situación de desinformación que presumiblemente se sigue dando en el departamento de Benestar Social del Concello de Nigrán, y que nuevamente usuarios/as manifiesten que se ven perjudicados por la dinámica de este servicio, también quiere transmitir a la ciudadanía que desde la formación morada y Esquerda Unida, de seguir dándose estas circunstancias, harán todo el posible para que las condiciones cambien.